מראה בית הקברות והמצבות המנופצות בצילום מאוקטובר 1967