בית קברות יהודי על הר הזיתים (בדומינוס פלביט) ובו קבורה אופיינית לימי בית שני, בכוכים ובגלוסקמאות