ההר אשר מקדם לעיר

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 123-122 שנה תשע עשרה אוגוסט / 1997 תמוז תשנ"ז רשימת המשתתפים רמי יזרעאל , חוקר ארץ ישראל , ירושלים ד"ר עדינה מאיר מריל החת לאמנות , אוניברסיטת ת"א אפרת ברמון מוזיאון ישראל , ירושלים פרופ' וסיליוס צפיריס רשות העתיקות , ירושלים פרוט' יוסף פטריך החוג לארכיאולוגיה , אוניברסיטת חיפה מנדל נון חוקר הכנרת , עין גב ד"ר רן אהרנסון החוג לגיאוגרפיה , האוניברסיטה העברית בירושלים נתן שור חוקר ארץ ישראל , צהלה מוטי קטלן מומחה לאיכות הסביבה ולתכנון סביבתי , ירושלים פרופ' משה ענבר החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת חיפה ששון בר צבי מספר וחוקר תרבות הבדווים , באר שבע שלמה צוקר בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים איתן איילון  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל