היחס בין הנשמה והאל אצל רמ"ק

קשה מאוד להניח שרמ"ק היה מסכים לדעות כאלה , אפילו בפירושן הנוצרי האורתודוכסי . " אין כאן המקום לדון בתורת הנשמה של רמ '' ק , אולם עלינו לציין שהיא משקפת בדיוק את תורת האלוהות ואינה עוברת את גבולותיה . כשם שמצאנו אצל רמ '' ק ביטויים פאנתיאיסטיים לגבי היחס שבין העולם והאל , כך מוצאים אנו אצלו ביטויים כאלה גם לגבי היחס שבין הנשמה והאל . בשער הכוונה ( פרק ראשון ) הוא אומר : 'וידבק בקונו בידיעותיו , •» . Meister Eckhart , p . 29 1 " . M . E . W . p . 100 * שם עמ' * . 182 שם עמי 140 . 200 שם עמי . 206 141 שם , עמי . 232-230 כך אומר גם מיסטיקאי מוסלמי : 'אני האל' עיין R . A . Nicholson : . The Mystics of Islam , London 914 , p . 150 "' למרות ניסוחיו הקיצוניים של אקהארט מנסה אינג' להשאיר אותו במסגרת המיסטיקה בעשיית . 'מצוותיו ובס' אור נערב : 'עסק האלוהות גורם דבקות , והנה בהיות האדם דבק במשפיע יושפע בהכרח' "י . וכן גם בס' זבחי שלמים : 'כי בהיות האדם מחשבתו דבקה , זהו הדבקות בה' שנצטוינו עליו , והוא הכעלה הגדולה שבכל המעלות והיא מעלתן של האבות והנביאים . ועל זה נאמר חי ה' אשר עמדתי לפניו , והו...  אל הספר
מוסד ביאליק