הרצון האלוהי אצל פלוטינוס ורמ"ק

יש הטוענים שעצם השימוש במושג הרצון מוציא אותנו מתחומה של השקפה פאנתיאיםטית י . ייתכן שקביעה זו נכונה היא , אולם עצם ייחוס הרצון לאל אינו עושה אותו לאל פרסונאלי . דוגמה מובהקת לכך אנו יכולים למצוא באנאדות של פלוטינוס . להלן כמה מדבריו של פלוטינוס על הרצון האלוהי » ' ואם מניחים מעשים בתוך היש העליון ותולים אותם ברצון —שהרי ודאי שאין שם עשייה בלא רצון —ומעשים אלה בדין שיהיו מעצם המהות , הרי שהרצון והמהות ביש העליון הם בהכרח זהים ... אין אנו יכולים לשערו 126 שם עמ' . 187 128 דעה זו יבולה להתנסח גם במונחים תיאולוגיים , כמו אצל אריגנה שלסיו הבריאה היא מימוש עצמי הכרחי של האל . עיין . Inge : c . M . pp . 136-137 127 אילימה מ ע '' ב . i 1 עיין . C . M . pp . 119-120  אל הספר
מוסד ביאליק