העולם כ'מקומו' של האל

את הרעיון הזה מפתח רמ"ק באריכות בסעיף כ בס' שעור קומה . כבר ראינו ( בפרק ראשון , עמ' ( 78 כיצד רמ"ק משתמש במונח 'מקומי להסברת ההשגה באל דרך הספירות , אולם עיקר עניינו בסעיף זה להראות כיצד אפשר להכיר את האל מתוך העולם הגשמי . בהקשר זה יש למלה מקום שלוש משמעויות » ' . 'הא המקום הגשמי הקבוע והתבודדות ההשגה , דהיינו בהמ"ק ובהמ"ד ובהב'נ וכיוצא . 118 'בזה רמ"ק מסביר בדרך מעניינת את קדושתם של 'מקומות . 'קדושים באמת אין מקום קדוש מחברו . הקדושה של מקום תלויה רק בהשפעתו על נפש האדם 'המתבודד' בו והמגיע לדרגת השגה מסוימת בסוד האלוהות . *" מכאן משמעותו השנייה של המונח מקום שהיא 'תכלית המשיג אל גבול שכל השגתו , ושם מגיע מקום ההשגה —ועמדה' יי יי . אולם השגר . זו היא בחכמת האל , ולכן אפשר לומר שהמשמעות השלישית של 'מקום' היא מקומם של כל הנמצאים בחכמה העליונה : 'שההשגה המגעת לכל שיעור ושיעור ולכל מקום ומקום , לכל אחד ואחד כהשגתו , כל אלו ההשגות הם בו והם אמיתת מציאותו מצד עצמו ... ולזה אנו אומרים ממקומו —מאותה הבחינה שהנמצאים הם מושרשים בו שהוא סוד החכמה העליונה' . " » בדיון הזה משתמש רמ"ק במלה חכמה בכ...  אל הספר
מוסד ביאליק