האם תפיסתו של רמ"ק היא אידיאליסטית ?

עתה קל לנו יותר לברר את השאלה אם רמ"ק מגיע לאפשרות האחרונה מבין החמש שמביא אוטו להבנת מושג הבריאה . השאלה היא : האם יש הבחנה בין העולם שבמחשבה הכלול בעצמות האל לבין עולם התופעות 7 והתשובה העקרונית היא , לגבי רמ"ק . חיובית . תיתכן , כמובן , גם תשובה אחרת . כך רואה אריגנה את הבריאה כתהליך שבתוך המחשבה האלוהית , ובזה עולה שוב שאלת ההבחנה בין תיאיזם ופאנתיאיזם . ° הכול תלוי באופי המעבר מן T עיין לעיל , עמ , 293 וכן בפרק שלישי , עמ' . 212 עיין לעיל , פרק ראשון , עמ' . 48-47 145-44 הרמן כהן רואה כל תסיסה אחרת של היחס ביו אלוהים ועולם כמיתולוגית ( או כ 9 א : תיאיסטית ) ואין לחשוד בהרמן בוהן ( בתקופתו האחרונה ) שהוא 9 אנתיאיסט . עיין נתן רוטנשטרייך : המחשבה היהודית בעת החדשה , תל אביב תש '' י , כרך שני עמ' . 96-94 9 » אילימה ר . ע"ב ( בהתחלת פרק יג , ( זו דוגמה טובה לניסוח תיאיםטי ואורת 1 ד 1 כסי , שאינו מכסה על שום תורה אזוטרית ( אלא במידה שכל הקבלה היא אזוטרית . ( רמ"ק אינו אומר כאן אף מלה הסותרת את שיטתו בכללותה , הוא רק אינו מסביר כאן את משמעות המונחים ( כגון—מה פירוש 'זמן שאינו זמן' ומהו...  אל הספר
מוסד ביאליק