מציאות העולם היא קונטינגנטית

בצדק נאמר ש'הפאנתיאיסט האמיתי נבדל מן הנוצרי האורתודוכסי בכך , שהוא מסרב להודות בקטיגוריה המהותית של מציאות קונטינגנטית' 2 . דברים אלה אמורים קל ווזומר על היהודי האורתודוכסי , אן הם נכונים לא רק לגבי ' הפאנתיאיםט האמיתי' אלא גם לגבי הפאנאנתיאיםט האמיתי . שהרי הפאנאנ תיאיסט תופס את היחס בין האל והעולם כקורלאטיבי , ואם כי האל הוא גם טראנסצנדנטי לעולם הרי העולם הוא 'חלק' ממנו , כלומר העולם הוא גילוי מהותי והכרחי של האל , ולכן כשם שלא קיים עולם בלי האל כן לא קיים האל בלי העולם ( עיין לעיל , עמ' . ( 295 רמ"ק מסכים לחלק הראשון של עמדה זו , אך מתנגד בתוקף לחלק השני . הטראנסצנדנציה של האל היא מוח לטת , וקיומו הנפרד אינו תלוי בעולם . קשה לפאנאנתיאיסט לומר ! 'ואילו יצוייר השבתת כל הנבראים לא יגיענו מפני זר . חסרון חלילה , ואילו יצוייר ריבוים לא מפני זה יתרבה ח"ו , ואילו יצוייר השבתת כל הנבראים—יאבדו והוא . 83 'יעמוד פאנאנתיאיסט יתקשה להסכים 'שאין שום עניין נמצא עמו בחיוב' י . » רמ"ק אינו רואה את הריבוי כאשליה ; העולם שמחוץ לאל הוא ריאלי מפני ששורשו ויסודו העקרוני —הכלי הראשון —הוא מחודש על ...  אל הספר
מוסד ביאליק