מעמדה של הבריאה

מסקנה זו ניתנת להוכחה חותכת יותר על ידי בירור מעמדו של העולם . כאן אנו יכולים לראות עד כמה שונה שיטתו של רמ"ק מזו של אק 1 סמיסט כאקהארט . אקהארט אומרן הנבראים הם אפס גמור . אין אני אומר שהס השובים או לא חשובים אלא שהם אפס גמור . כי מד . שאין לו ישות הוא אפס , ולנבראים אין ישות משל עצמם , כי ישותם היא נוכחות האל . אם האל מסתלק מהם אפילו לרגע אחד , ייעלמו כולם — לקבל את העולם יחד עם האל פירושו לא לקבל אלא את האל לבדו . " אפילו נמצא את החלק הראשון של הדברים האלה גם אצל רמ"ק , הרי ברור שלא היה מסכים בשום פנים למלים האחת נות . כי לפי אקהארט העולם חסר אפילו מציאות קונטינגנטית ולכן המציאות היחידה הקיימת היא האל ! האל והבריאה אינם סובלים זה את זה כמו אור וחושך — במקום שזה נכנס זה יוצא . « הנבראים הם באמת אפס — כשנעלמים ' פה ושם' והנבראים נשכחים , מתמלאת הישות . 83 אם האל בידך כל העולם כולו בידך , אבל באמת אין זה אלא כאילו היה האל בלבד בידך . 84 לפני הבריאה לא היה האל אל . 85 תפיסה זו סותרת מיסודה את ההשקפה האסכי » ° אוטו מודה שתורת אקהארט על האימאננציד . הסובססאנציאלית של האל בעולם עוברת את ...  אל הספר
מוסד ביאליק