מאמר פאנתאיסטי בס' שעור קומה

כך עלינו לפרש גם את רוב דבריו הנועזים של רמ"ק בסעיף יג ( פרק כב ) בסי שעור קומה : 'שהתחתונים הם הגשמיים והשפע העליון רוחני והנו נמשך מבחינה אל בחינה עד הגיעו אל בחינת העביות הזה . וכדרך שנשתלשלו המד רגות מבחינה אל בחינה עד הגיעם אל הבחינה הזו כך ממש עניין קיומם , ודיש . ואתה מחייה את כולם — כדרך שמחיית מהווה וכדרך שמהווה מחייה . ולכך ישתלשל האור ממדרגה אל מדרגה לשאוב מים עמוקים מלמעלה עד למטה אל הגשמות הזה , כאומרו אענה את השמים והם יענו את הארץ ... ויש גם כן בכלל המדרגה הזאת כל עניין פרק שירה כאומרם אם תשים משטרו בארץ' אין לך כל עשב ועשב שאין לו שר עליו למטה שמכה בו ואומר לו גדל , והיינו שרי הרים , שרי גבעות , שרי עשבים ... הכל ממונים לשאוב השפע והכוח והוא מתעבה והולך עד הגיע הכוח ההוא אל הגשמיות הזה . ולולא החיות הזה המשולח אין שום בריה מכל סוגי הנבראים יכולה לעמוד לא למעלה 1 לא למטה . וצורה זו היא ממש חותם הצורה העליונה , לבך פי' רשב"י ואמר יי ספירות דעשיה ואור אין סוף המתלבש באצילות ומשם מתלבש ביצירה [ בבריאה ] ומשם מתלבש ביצירה ומשם מתלבש בעשיה , יורד ממדרגה אל מדרגה עד הגיעו אל ...  אל הספר
מוסד ביאליק