בין רמ"ק לרמב"ם

ג . שלום מעיר באופן כללי , שהמגמה הפאנתיאיסטית אקוסמיסטית אינה טיפו סית למיסטיקה היהודית . " ובביקורתו על ספרו של הורודצקי הוא מדגיש עד כמד , ניסוחים 'פאנתיאיסטיים' של רמ"ק יכלו להיאמר על ידי כל תיאולוג אורתודוכסי בימי הביניים . ובאמת אנו יכולים לראות חלק מן הניסוחים האלה כמבטאים את האפשרות הראשונה מבין חמשת האפשרויות להבנת ה'בריאה' שהבאנו לעיל בשם אוטו . כיוון מחשבה זה בולט אצל רמ"ק בסי אילימה , אבל דווקא באותו ספר באים הנימוחים ה'מוניסטיים' הקיצוניים ביותר , ואפשר לומר שרובם ניתנים לפירוש על דרך המיטאפיסיקה של הרמב"ם . את שלשלת המציאות הרצופה מתאר כאן רמ"ק בלשץ מושגית אונטולו * »» שם עמי . 218 משפט זה יכול לשמש ניסוח טוב לפאנאנתיאיזם . " עיין לעיל , פרק שני , עמ' . 105 הקטע מאקהארס מובא על ידי אוטו : , M . E . W . עמי . 174 להקבלות שאוטו מניא בין אקהארט ושנקרה אפשר גס להוסיף הרבה מרברי רמ"ק . שיטתו של אקהארט , לסי סירושו של אוטו , קרובה לזו של רמ '' ק , אך ניכר שאוטו עושה מאמצים אפולוגטיים רבים להצלתו של אקהארט בשביל המיסטיקה הנוצרית האורתודוכסית . 90 עיין 126 myM ? T . 81 שם עמ' , ...  אל הספר
מוסד ביאליק