פאנתיאיזם ופאנאנתיאיזם

עד כאן יכולנו למצוא , פחות או יותר , את כל האפשרויות האלה בדברי רמ"ק , אך לפני שנבדוק את משמעותן המדויקת יותר , עלינו לראות אם יש אצלו ניסוחים פאנתיאיסטיים ממש . אנו רואים כפאנתיאיסטית כל שיטה התופסת את המציאות כישות אחת שכל הדברים הם אופנים , תופעות או פרוייקציות שלה . לפי שיטה כזו אין מציאות נפרדת לאל בלי העולם , כשם שהעולם אינו אלא גילוי של עצמות האל בלבד . מתוך כך יכולות להתחייב שתי מסקנות שונות : ( א ) האמונה באחדות האל וביטול מציאותו האמיתית של העולם ל מבחינת ההסתכלות במהותם של הדברים אין להוויה הפרטית והסופית כל ישות , שהרי אין ישות אמיתית אלא לכוליות האחת . ראיית הדברים מחוץ לכוליות זו מציינת רק את ההפרדה השרירותית של הפרטי מן הכללי , הפרדה «» שמ עמ' . 88-87 עמדה זו עדיין היא תיאיסטית לגמרי . ראינו שבדיוק כך מתאר הרמב"ם ( ובעקבותיו גם רמ"ק ) את הידיעה האלוהית . המבוצעת על ידי ההכרה האנושית המטעה בלבד ; ( ב ) ראיית העולם כאחדות אחת וקריאתו בשם אל . תפיסה זו מרוקנת בעצם את מושג האל ממשמעותו הדתית והיא אינה אלא 'אתיאיזם , 'מנומס כלשונו של שיפנהאור . על כל פנים . ממהותו של כל פאנתי...  אל הספר
מוסד ביאליק