דעתו של רמ"ק בשאלת בריאת העולם

לפני שאנו עוברים לדון בשאלה באיזו מידה אפשר לראות את תורת האלוהות של רמ"ק כפאנתיאיסטית יש לעמוד על דעתו בשאלת בריאת העולם . מתוך התיאורים הניאופלטוניים שהבאנו מתקבל הרושם , שרמ '' ק אינו מאמין בבריאת העולם יש מאין , והרי דווקא אמונה זו היא המשמשת תריס בפני הפאנתיאיזם במסורת התיאולוגית התיאיסטית והיא המבדילה בינה לבין 28 אילימה קו ע"א . " שם , שם . 28 ובאמת אלקבץ מביא את שני המשליט האלה בליקוטי הקדמות 175 ) ע'ב 176— ע-א » 178 ע"ב 179 — ע"א . ( 2 » סם"ר שער התמורות פרק ראשון . תורת הרע בס' אילימה נדונה בעין גדי שאינו כלול בחלק הנדפס , אך יש רמזים מספיקים המורים שאין הבדל בעניין זד . בין ספ"ר וס' אילימה — עיין אילימה טו ע '' ב s בו ע"א : לד ע '' א-ע"ב ! מא ע"א , קד ע '' א , ע"ב . עיין גם ש"ק עמי . 98 , 49 3 » ןו ן ךןךקף » ק ^ ף התמורות פרק שלישי ; וכן שער אבי"ע פרק שביעי . עיין גט אילימה מא ע"א , מד ע"א , קית ע"א . וכן ש '' ק עמ' 1131-130 ס' גרושין ד ע"ב . התפיסה של המיתוס ושל הפילוסופיה היוונית גם יחד . " ואמנם ראינו שרמ"ק מכריז כמה פעמים על אמונתו האורתודוכסית בבריאת העולם , והוא אף מוכ...  אל הספר
מוסד ביאליק