מעמדו של העולם הגשמי

כבר בסוף הקטע שהבאנו לעיל נרמזת כוונתו העיקרית של משל החותם ! מטרתו להסביר את הרציפות מעולם האצילות ועד למעשה בראשית הגשמי . זאת אנו רואים יפה מן השימוש במשל הזה בפרק יא בשער מהות והנהגה . כאן עניינו של רמ"ק להראות על היווצרות ארבעת היסודות הגשמיים משורשם בעולם האצילות . הוא מסתמך על מאמרים בזוהר , שבהם משמשת הסימבוליקה של ד' היסודות לגבי ספירות מסוימות , ואומר : 'הצורה התחתונה היא חותם 14 ספ '' ר כה ע '' ב ( בסוף העמוד . ( 15 מקורו של המשל הזד . הוא בתיקוני זוהר ( ד ע '' א . ( ג p" » עמ' . 55 תבנית העליונות כמחתים חותם צורה נאד . בד' טסים : האחד—של זהב , שני ! של כסף , שלישית של נחושת , רביעית של עופרת . כי הצורה הראשונה היא | בכל המקומות , ובחותם אחד נחתמו , ובבת אחת נעשו , אלא שכפי רדת החותם הנחתם מהחותם המחוקק כן תתעבה צורתו . וכן כפי עביות החומרים המקבלים החותם כן ירידת הצורה הנחתמת . והיינו טעם היות ד' יסודות אלו מקולקלים ועבים וגסים הווים ונפסדים , כצורה הנחתמת בעופרת שבנקל הפסד צורתו ... ולעולם בין למעלה בין למטה הם מים אש ורוח ועפר ודאי , אלא שאלו נחתמים במדרגה אחת ואלו בשנית ...  אל הספר
מוסד ביאליק