הרציפות שבמציאות

בתפיסה כוללת אפשר לומר , שכל מערכת עולמות אבי"ע מתבחנת לבחינות ! אבי"ע וכך מודגשת עוד יותר אחדות כל העולמות : 'כי באצילות יש אבי"ע ובבריאה אבי"ע וביצירה אבי"ע ובעשייה אבי"ע , כי עניין אבי"ע הם כללות כל הנבדלים מן המחויב הראשון אין סוף ממ"ה הקב"ה —מן הכתר עד הנקודה האמצעית שבטבור הארץ , והם מיני ירידתם בד' מדרגות . וכן כל אחד מהם כאשר נבוא לחלקם נחלקם לד' מדרגות , וכן כל מדרגה ומדרגה לארבע מדרגות , אלא שד' של אצילות הם דקות עד שעשייה שבאצילות היא סיבה ועילה אל אצילות שבבריאת' וכן הלאה , 'עד שנמצא המציאות מנורה של פרקים מתייחדים ומתחבקים איש . » 'באחיו רמ"ק משתמש הרבה בביטוי זה לציון הרציפות וההרמוניה האחדותית של העולמות . כך הוא אומר בסעיף יג ( פרק מח ) בס' שעור קומה : 'שכל המציאות הוא מנורה של פרקים , אין בו דבר כפול אלא הכל עניץ אחד שהם איברים אל הצורה , ואין דבר מיותר שנאמר ייגרע אחד מהנמצאים ולא נחוש , שהרי משתלמת הצורה מבלעדי אותה הבדיה — ח"ו , אין לך ללא צורך , הכל הוא שלימות הצורה אפילו הבריות הקלות שבמציאות , ואין האין סוף שורה אלא בצורה השלימה' 3 tn 4 כזאת של המציאות כולה כאורג...  אל הספר
מוסד ביאליק