האור החוזר בס' אילימה

תורת האור החוזר מוזכרת בכמה מקומות בס' אילימה , אך פיתוחה הרהב בא כנראה בחלקים שלא הודפסו . רמ'יק קובע גם כאן שלםפירות אין קיום 'אלא על ידי שני אלה ; הא' —הכוח המושך ממטה למעלה . הב' —כוח הדוחה ממטה למעלה' ועל ידי כך גידולם' . 321 אולם בס' אילימה מדובר תמיד על עלייתו של קו המידה אחרי גמר מדידתו את הספירות : 'ויעשה עמידה ומצב לאור המתפשט וחזר כנגד מעלה' . בעלייתו זו של קו המידה ממטה למעלת הוא חוזר ומודד את הכלים וקושר אותם שוב בשורשם . על ידי כך נשלמת המדידה ומערכת הכלים מיוצבת ומוכנה להתפשטות הרגילה של העצמות בתוכה : 'ואחר ששערה ונתקשרה סוד המידה בשורשה , והמידות נמדדות , נתפשט אור אין סוף ונתלבש בסוד לבושי ההנהגות לפעול על ידי הכלים המשוערים' י . ראינו שעל ידי האור החוזר יודע האל את הנמצאים אחר הימצאתמ . רעיון זה חוזר גם בס' אילימה , אך בהבדל אופייני מאוד מם' פרדס דמונים : כאן מדובר על ידיעת הכתר את הנמצאים על ידי חזרתם בעליית קו המידה . 324 עם כל ההבדלים האלה אומר רמ"ק , שתנועתו של קו המידה ממטה למעלה היא היא סוד אור חוזר שפירש בס' פרדס דמונים שער ממטה למעלה . »« לבסוף יש להזכיר' שג...  אל הספר
מוסד ביאליק