בחינות זכר ונקבה

לעומת זאת מובא בפרק הבא עיקרון אחר באצילות , שאינו מוזכר בס' פרדס רמונים אלא בקשר לאור החוזר בלבד העיקרון הזה הוא חלק מן החוקיות הסיבתית , אם כי הוא מנוסח במונחים איכותיים של זכר ונקבה : 'אמנם יש עוד בחינה , שעם היות שנשמור יחס עילה ועלול יתייחסו בבחינה אחרת ... והעניץ הרומז כאן לחכמינו כי אין בריה שלא יהיה מזכר ונקבה . והרי אין סוף מוליד ראשון ממציא כל הנמצאים , אמנם האציל ראשונה הכלי , שעל ידי אותו הבלי יהיה נקבה לקבל השפעתו . והיו הנמצאות כצאתם ממנו הם יוצאות זכרים —ירצה מתפשטים , אינם צריכים להחזיר פנים אל צד מעלה לקבל , שהם משפיע ולא מושפע ! ואלו מתפשטים ויוצאים ממאציל אל נאצל , והרי בחינה ראשונה אל הכתר היא מעלה זו —רצון הרצונות . ושם המציא והאציל ברצון הרצונות שיהיה שם , ולא לצורך שם אלא בהתפשטות למטה בסוד זכר ונקבה , משפיע ומושפע , כדי שיהיו הנמצאות מתאמצות והולכות , שאם לא תדמה כך יהיה קיים עומד בעצמו , בלתי מתפשט . לכך אפילו בכתר' בגזירת החכמה הקדומה אשר בכתר , מיד שם נזדמן זכר ונקבה , והם חכמה ובינה קדומות נעלמות בחכמה המושרשת שם להוציא סוד הנמצאות אל מציאותי . * " אילולא ...  אל הספר
מוסד ביאליק