תורת האור החוזר אצל רמ"ק

רמ"ק מקדיש לתורת האור החוזר שער מיוחד בס' פרדס דמונים ( שער טו — ממטה למעלה ' ( העומד ביסודו על רעיונותיו של אלקבץ , אבל רמ"ק אינו מזכירו בהקשר זה . לעומת זאת הוא אומר , בתחילת הפרק הראשון , שהאור החוזר הוא 'הנקרא בין החוקרים אור , 'המתהפך אמ כי הוא עצמו משתמש בדרך כלל במונח אור חוזר . כבר ראינו שרמ"ק קושר את רעיון האור החוזר גם אל עניין הידיעה האלוהית : הפרסא מחזירה את אור הצחצחות ועל ידי החזרה זו נבנים 'היכלות' שמתוך עלייתם יודע האל את הנמצאים גם אחרי המצאתם . את הרעיון הזה לא מצאנו כלל אצל אלקבץ , אף על פי שבדרך כלל ממשיך רמ"ק את כיוון מחשבתו . כמו אלקבץ כן רואה גם רמ"ק את האור החוזר ככוח המלכד את עולם הספירות . הספירות מתפשטות ממעלה למטה באור ישר , וכשמסתיים תהליך האצילות במלכות ומתייצב שם הוא חוזר בכיוץ ההפוך מן המלכות אל הכתר ומתייצב שם — ' וזהו נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן , כי כתר שורה במלכות ומלכות . 'בכתר אבל מטבעו של האור שהוא בעל אפשרויות של רפלכסיה עד אין סוף , ולכן 'אף המלכות שבכתר חוזר ויורד למטה , ומנהגה בדרך האור הראשון , עד שנעשה אור לאור ואור לאור עד אין תכלית , ו...  אל הספר
מוסד ביאליק