האור החוזר אצל אלקבץ

ראינו שבין אלקבץ ורמ"ק יש קרבה מסוימת בעניץ סדר האצילות , והנה אלקבץ מביא רעיון נוסף בתורת האצילות , שרמ '' ק מפתחו בהרחבה רבה ! תורת האור החוזר . תחת הכותרת 'דרוש אחר בעניין האצילות' מסביר אלקבץ את הקשר האחדותי של עולם הספירות , שהוא 'סוד נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן . 'בסופן המציאות שבה מאוחדות הספירות מתחילתן ועד סופן היא בהתפשטות העצמות האלוהית המאחדת את כולן מלמעלה למטה , ואילו אהדות סופן בתחילתן היא 'בסוד התהפכות . 'האור וכך מבאר אלקבץ את הרעיון הזה : ' וביאור עניין זה דמיון אור המכה בכותל מלוטשת ומםויירת , כי יראה לעין כל ההתהפכות וחזרת האור ההוא לאחור , וניצוצות מתהפכות ממקום הכאת הכותל ההוא . כן העניין למעלה בספירות , כי מתהפך אור שאר הספירות העליונות בהגיעו אל המידה התחתונה וחוזר למעלה . וזהו סוד מלמעלה למטה , כי האור הישר המושפעת מהעליונות לתחתונה נקראת מלמעלה למטה , והוא בסוד הרחמים , והתהפכות האור נקרא מלמטה למעלה והוא בסוד הדין , כי כל התהפכות הוא דין כנודע' 89 . חוקיות זו מתרחשת לא רק בעולם הספירות עצמן אלא גם בעולמה הפנימי של כל ספירה , כי 'בכל ספירה וספירה נכללות העשר א...  אל הספר
מוסד ביאליק