דעתו של אלקבץ בעניין סדר האצילות

בכתב היד ילקוטי הקדמות' של אלקבץ אנו מוצאים דיון מקביל לזה של רמ"ק בשער סדר האצילות . אלקבץ מאריך בעניץ זה יותר מבשאר עניינים המקבילים לס' פרדס דמונים , ודיונו כאן נרחב ומפורט ביותר . תחת הכותרת ' בעניין סדר האצילות' מביא אלקבץ את שלוש הדעות בסדר האצילות ( באותו הסדר שמביאן רמ"ק , ( אך את הדעה השנייה אין הוא מייחס לקארו . «» אלקבץ מראה שיש 'קושי רב ועצום' בכל אחת מן הדעות האלה : 'כי לדרך הראשון . שסדר אצילותן כסדר עמידתן , קשה כי לפי זה אין העצמות מתפשט בכל הספירות , כיוון שנאצלו אחת מחברתה ... ולדרך , 'הב שנאצלו , ' ג'ג גם כן קשה , שאין השכל יכול להכחיש שהתפארת נקרא שמים —אש ומים — שכוללת את שניהם , ובהכרח יוקדמו האש והמים לשמים ונאצלו משניהם . והקושיא הזאת עומדת לדרך חג" . 480 ברור שהטענות נגד שתי הדעות האחרונות אינן אלא פורמאליות , אבל כנגד הדעה הראשונה טוען אלקבץ טענה עקרונית : בלי להניח קרבה פנימית בין הספירות אין גם מקום לאחדות עולם האצילות שבו מתפשטת עצמות אין סוף . עם כל זה אומר אלקבץ , כמו רמ"ק , ששלוש הדעות נכונות 'ומשלושתם יצא לנו דרך אמיתי ויבואו כל המאמרים לעניין אחד' , 28...  אל הספר
מוסד ביאליק