פשרתו של רמ"ק בין שלוש הדעות

תיאור זה של דרך האצילות מתאים , לדעת רמ"ק , לשלוש הדעות שהציג בתחילת השער . ביסודו עומדת דעתו של ר"י קארו , לפיה נאצלו הספירות על פי עיקרון של שלושה קווים . כמו כן נכונה 'דעת , 'י"הרשב שהרי מן הבינה נאצלו שבע הספירות התחתונות . ומצד הצורה נכונה גם הדעה המקובלת , שלפיה נשתלשלו הספירות זו מזו בסדר סיבתי : 'תחילה נאצל הכתר ואחר כך נאצל מן הכתר חכמה , ומן החכמה נאצלה הבינה , ומהבינה נאצל החסד בי כן היה , בי עם היות שעיקרו בחכמה , נאצלה על ידי הבינה . ואחר כך מחסד נאצלה הגבורה , כי עם היות שעיקרה מן הבינה לא נכחיש כי דרך ההםד נתגלתה אל . " 'מקומה אולם אם כי רמ"ק שומר על סדר האצילות בדרר הסיבתית ( ואפילו במסגרת הסדר המהותי , ( הרי אין הוא רואה סדר סיבתי זה כעיקרי . רמ"ק קובע בפירוש את עדיפותו של הסדר המהותי בשער סדר עמידתן פרק שביעי , שבו הוא מסכם שוב את שתי הדרכים בסדר האצילות s לפי הסדר הסיבתי עומדות הספירות זו למעלה מזו , כי האין םוף עילה לכתר . וכתר עילה לחכמה וכר . אך 'בזולת הסדר [ הזה ] יש להם סדר , 'אחר ודווקא הסדר הזה הוא המהותי והאמיתי : 'המשל בזה , כי אף על פי שעילתו האמיתית 278 א...  אל הספר
מוסד ביאליק