סדר של שלושה קווי־מהות

כבר בפרק החמישי , בשער סדר האצילות , שבו מתוארת האצילות לפי הסדר הסיבתי , נרמז באופן כללי העיקרון של הסדר האחר המבוסס על הקרבה המהותית שבין הספירות : 'שבכתר נקודה כלולה משלוש נקודות מתגלות בתוכו , שמהם [ שהם ] נעשו ג' [ [ 'מג אורות שהם שורשים נעלמים שהם אור קדמון , אור צח . אור מצוחצח ... והנר , בתוך גי נקודות אלו היו הספירות נעלמות ... והנה הכתר האציל החכמה והשפיע בתוכה כל הספירות שהם הקדומה ובזוהר — עיין משנת הזוהר א , עמי קלו-קלז . 208 ספ"ר קב ע '' ב . 09 שם קב ע"ב — קג ע"א . 270 שם לג ע"ב , לפירוטו של הרעיון הזה עיין : שער שם בן ד' פרק שלישי ; שער השמות פרק שמיני . עיין גם שיק עמי ; 124 אילימה כס ע '' א , פט ע"א , קג ע"א . באילימה ( פז ע"א ) משתמש רמ '' ק בסימבוליקה של האיריות : אריךאנסין ( תיקוני הכתר ) אבא , אמ * בן ובת . עיין משנת הזוהר א , עמ' קנה , קנת-קנט . נכללות בג' נקודות' והם ג' בחינות שבחכמה כנגד ג' ראשונות ... והנה החכמה האצילה הבינה ובה ג' נקודות שבהם נכלל כל האצילות והם גם כן נגד ג' ראשונות' . " אם כי מדובר כאן על אצילות הספירות זו מזו , הרי עצם הדגשת שלוש הנקודות כ...  אל הספר
מוסד ביאליק