דרך האצילות של הספירות התחתונות

אף על פי שרמ"ק אינו מגביל במפורש את עקרון שש הבחינות לכתר חכמה בינה בלבד , הרי אין הוא מתאר את דרך פעולתו לגבי הספירות התחתונות . ו' קצוות הם בחזקת יחידה אחת בעלת חשיבות מרכזית בעולם האצילות , ולכן עוד לפני שרמ"ק מתאר את אצילות כח"ב לפי שש הבחינות , הוא מזכיר את אצילות ו' קצוות לפי שלוש הבחינות הנמשלות לנטיעה , שתילה ועשיית פירות .- ce דימוי זה מתאים במיוחד לתיאורה של אצילות ו' קצוות , שהן עיקר אילן האצילות ולכן גם דרך אצילותן דומה לדרך צמיחתו של אילן שהיא בת שלושה שלבים : 'מציאות הנטיעה , שהם השורשים ; ומציאות השתילה שהם ענפי האילן ; ומציאות הםירות , שהם למטה מקום השפעת . 'הפעולה מציאות ו' קצוות בכתר ובחכמה עדיין אינה בבחינת נטיעה והשרשה , כי מפני קורבתן אל המאציל אי אפשר שתתגלה בהן מידת הדין שהיא תנאי להנהגת ההוויות . לכן רק כשהגיעו ו' קצוות לבינה 'שם היה נטיעתן ראשונה ושם מציאות שורשם ... ושם בבינה מציאות ראשון אל הקצוות במציאות מתגלה אל הדין ואל . 'הרחמים מן הבינה נשתלו הענפים אל מקומם העצמי , אך הם ממשיכים לינוק משורשם שבבינה , וממקומם העצמי עושים ענפי האילן פירות למטה דרך המלכות...  אל הספר
מוסד ביאליק