האינסופיות של התקשרויות בין הבחינות

רמ"ק ממשיך ומדגים אפשרויות נוספות של התקשרות בין הבחינות הפנימיות של הספירות , ולעתים מתקבל הרושם שהוא מגזים בהדגשת האינסופיות הכמותית הזאת . בסוף הפרק הוא אומר ! 'ועניין החילוקים האלה אי אפשר להעלותם בכתב , ואם ירצה האדם להרגיל עצמו בהם יתעסק בצורה המצויירת לפניו ויתנהג בה בעיון ימים רבים עד יאיר ה' עיני שכלו , כי כשל כוח הקולמוס להאריך הדברים האלה יותר אם לא שיושפע העניץ הזה מפה אל פה או שיעמיק המשכיל בהם בשכלו על ידי הצורה הזאת , והצורה היא כתובה בדף . 'שלפניך רמ"ק עצמו רואה אפוא את האופי הכמותי של הספקולאציות האלה , אך אין הוא מזלזל בהם בגלל זה . אפשר אולי לומר עליו מה שג . שלום אומר על גילויים מסוימים בספרות הפסיידו דיאוניסית : 'מי שקורא היום בספרי הפסיידו דיאוניםיוס קשה לו להתפעל מהחגיגיות הריקה של גיבובי מושגים נשגבים והפשטות על גבי הפשטות , אבל רבים מבני ימי הביניים נזדעזעו מהם עד ליסוד נפשם . אולי מותר לומר שהם עוד ידעו את הערך האירציונאלי הגנוז גם בקרב המושג השכלי' 38 . אמנם אין בדיון של רמ"ק על הבחינות הפנימיות של הספירות 'מושגים נשגבים' אך ודאי שיש בו גיבובים של צירופים צ...  אל הספר
מוסד ביאליק