כל ספירה כלולות בה כל הספירות

הרעיון שכל ספירה כוללת בתוכה גם את כל הספירות האחרות אינו מחידושיו של רמ"ק ב , 23 אך הוא מנסה להביא טעמים שונים להצדקתו . את עצם העיקרון = 2 » שם לח ע '' ב , ועיין לעיל , פרק שני , עמ' . 107 30 י ספ"ר מז ( ס ) ע ,, . 231 שם לח ב" 5 . 231 שלום קובע שתורה זו אינה מוטיעה עד המאה הארבע עשרה אלא לגבי ספירת המלכות בלבד . עיין ג . שלום : האם כתב ר' משה דה לאון את ספר השם , קרית ספר , כרך א , עמ' . 48 על הרמזים לתורה זו בזוהר —עיין משנת הזוהר א , עמ' קנא . בתיקוני זוהר כבר נאמר , שכל ספירה כלולה מעשר ספירות ונכפלת בתוך עצמה של השתתפות כל הספירות בכל ספירה משווה רמ"ק לתורת היסודות והאיכו יות , כפי שהיא מובאת על ידי הרמב '' ם במשנה תורה , הלכות יסודי התורה פרק רביעי הלכות א ב . 23 » למרות האופי המיוחד של כל ספירה הרי כל אחת מהן יכולה לפעול גם פעולות המנוגדות למהותה המיוחדת . ולמעשה היא פועלת את פעולות כל עשר הספירות , דבר זה מתאפשר על ידי בחינותיה הפנימיות המשקפות את שאר הספירות : 'כל אחת כלולה מכולם כדי שיהיו כולם מסכימות אל פעולה אחת ולשפע אחת , ולכן אפשר להשתוות שני ההפכים , אפילו גבורה עם ח...  אל הספר
מוסד ביאליק