החוקיות של עילה־עלול שולטת בכל העולמות

חוקיות זו שולטת גם בכל העולמות . בפרק האחרון בשער אבי '' ע קובע רמ"ק שעולמות בי"ע ובחינותיהם נמצאים זה למעלה מזר , לא במעלת מקום אלא במעלת עילה עלול , והרציפות שביניהם אינה ניתנת להפסקה על ידי שום דרגת ביניים . כשם שאין 'רווח' בין ס 0 ירה לספירה , כך גם 'המלכות היא סוף לאצילות וראש לבריאות [ לבריאה ] והיא לבריאה כדרך אין םוף לאצילות , והמדרגה האחרונה שבבריאה אל היצירה בערך המלכות אל הבריאה , וזהו סדרם עד בואם אל הגלגלים דרך מעלות הנעלמות ונסתרות לנו ונגלות אל הבקיאים במעשה בראשית ובמעשה מרכבה . והנה אין הבדל בין המלכות והבריאה אלא כהבדל שבין עילה ועלול , וברדת מן המדרגה האחרונה שבאצילות הוכרח היות תחילת הבריאה , שהיא המדרגה המתייחדת באצילות בייחוד העלול אל [ ה ] עילתו . וכן מבריאה אל יצירה וכן מיצירה אל עשייה , עד הגלגלים' 28 . אולם תפיסתו של רמ"ק את עקרון עילה עלול אינה רק מכנית אלא גם אורגאנית . העילה היא לא רק בבחינת סיבה פועלת של העלול אלא היא גם חיותו הפנימית : 'כוח העילה בעלול ואין העלול משולל מעילתו , ר '' ל כי כאשר 22 « ס . 0 ר טו ן ,, א > 7 ff DV 227 ע '' ב- 'ע-א . עיין גם י...  אל הספר
מוסד ביאליק