השניות שבתורת הבחינות

אולם בתורת הבחינות של רמ"ק מתגלה שניות יסודית ! מצד אחד מהוות הבחינות תהליך רפלקטיבי ודיאלקטי בתוך כל ספירה , ומצד שני הן ממלאות תפקיד בתהליך האצילות בהיותן שלבים ריאליים במערכת הבנויה לפי עקרון הרציפות של עילה עלול " . גילוי בולט של השניות הזאת מצאנו יעניין מיתת מלכי אדום : מלכי אדום הם , מצד אחד , גלגול פנימי של בחינות החכמה שבכתר , אפשרויות העולות במחשבה ושאינן יוצאות להיות אצילויות ; אך מצד שני אפשר לראות את מלכי אדום כחלק מתהליך האצילות כולו ואפשר אפילו לדבר עליהם כעצמים רוחניים בעלי שמות מסוימים . אמנם בס' אילימה הבדיל רמ"ק בין שתי התפיסות האלה על ידי ההבחנה בין 'המלכים , 'שברצון שאין להם כל אופי של אצילויות מוגדרות , לבין שמונה מלכי אדום עצמם , הנקראים בשמות , אולם כשאנו באים לבירור סדר האצילות בכללו הרי אין מנוס מערבובן של שתי תפיסות אלו , שכן הבחינות הפנימיות נהפכות לדרגות פנימיות הנובעות זו מזו לפי העיקרון הסיבתי ; ורק התהליך הפנימי הזה , שאינו אלא היפוסטאזה של הבחינות הרפלקטיביות , מאפשר גם את נביעת הספירות זו מזו . להלן נראה כיצד רמ"ק מנסה לפשר בין שתי התפיסות המנוגדות האל...  אל הספר
מוסד ביאליק