ריבוי הבחינות שבכל ספירה

מערכת הספירות בנויה במבנה של 'שיעור קומה / או 'תמונה' , "' המשער ומגביל את העצמות האלוהית ועל ידי כך הוא מאפשר את פעולתה בעולמות . אולם גם כל ספירה וספירה היא שיעור קומה שלם הבנוי על פי תמונת עולם האצילות—כל ספירה מתבחנת לפרם 3 קטיב 1 ת שונות המבטאות אספקטים ותהליכים המתרחשים בתוכה והמעצבים אותה מבפנים . רמ"ק עצמו קובע 21 « שם > ב ע '' ב ( בהתחלת פרק יב ) בסוף תמר ד' בעין רואי , ועוד הרבה . 217 כנראה בעין ה' הבא אחרי עין שמש . עיין אילימה פח ע"א ( בסוף פרק כ . ( = 1 » עיין לעיל , פרק שני , עמ' . 94 מקור המונח 'תמונה' הוא ברעיא מהימנא — עיין משנת . הזוהר א , עמי קיו . את הכלל ! 'כי אין הספירות עצם אחד שלא ישפוט בו כי אם עניין אחד , אמנם בכל ספירה וספירה כמה מציאויות , כמה עולמות , כמה עניינים שאין השכל יכול להשיגם' 9 י . הבחינות שבתוך כל ספירה הן שונות זו מזו אך אין הן מוציאות זו את זו ; הן אספקטים שונים של המציאות הרוחנית , שעל פי טיבה היא בעלת גילויים שונים ורבים לאיךמספר , המתאימים לכוח הפעולה האינסופי ברבגוניותה של עולם הספירות . רבגוניות זו מסבירה גם את השמות והכינויים הרבים שיש ל...  אל הספר
מוסד ביאליק