התיקונים הם בבינה שבבינה שבכתר

עד כאן דיברנו על התיקונים שבבינה שבכתר , אולם עלינו לזכור שכוונתו של רמ"ק בס' אילימה היא תמיד לבינה שבבינה שבכתר . כבר בעין כל תמר ב' ( בסוף פרק יט ) קובע רמ"ק שהכלים לג' ראשי ההנהגה ( בחינות הכתר שבכתר וכו"ח בבינה שבכתר ) 212 הם תיקוני אריך אנפץ שהם בבינה שבבינה שבכתר . את הנקודה הזאת מפתח רמ"ק בהרחבה בעין הבדולח , ונוכל עתה לסכם את עמדתו של רמ"ק בדיונים אלה , על פי סיכומו של רמ"ק עצמו בפרקים י-יא בתמר א' בעין הבדולח . בחינות כתר חכמה בינה שבכתר , שהם הרצונות , המלכים והתיקונים , לא 20 » אילימה נו ע '' א ( בפרק יק . 10 שם נו ע"ב . 211 ש , 0 שם ( בסוף סרק יד * " . ( עיין לעיל , פרק שני , עמ' . 155 זו בלבד שחן בחינות בכתר אלא הן גם בחינות פנימיות של חכמה ובינה שבכתר . כו '' ח בחכמה שבכתר נעלמות הן ואינן בגדר מלכים , ורק מבינה שבר , מתפשטים מלכי אדום שהם בבחינת תיקוני החכמה שבכתר , אלא שהם מתבטלים . וכן בבינה שבכתר —רק מבינה שבה מתחילים התיקונים שהם תחילת ההתפשטות בת הקיום . בחינות כח"ב הן גם בחינות היודע הדעת והידוע , או עצם כלי ופרי . בכתר שבכתר הם מאוחדים לגמרי וההבחנה ביניהם היא רק...  אל הספר
מוסד ביאליק