תיקוני אריך-אנפין כבחינות בכינה שבכתר

התהליך של הצטיידות האצילויות האפשריות במחשבה מכין את התגלותם הראשונה של שורשי הכלים . עם סיום הגלגול הפנימי של המלכים ומיתתם עולות ומצטיירות הבחינות שמתוכן תתפשט האצילות בת הקיום . אלה הם תיקוני אריך אנפין המתוארים באריכות באידרות . והנה , אף על פי שבסי פרדס רמונים רמ"ק מרבה לפרש מאמרי זוהר הרי דווקא בעניין זה הוא ממעט לדון בספרו זה , ולעומת זאת בס' אילימה מוקדשים לו עשרות דפים המלאים פירושים מדוקדקים על פרטי האיברים של אריך אנפין שתוארו בזוהר . עניינו של רמ"ק בם' פרדס רמונים הוא יותר בדרך האצילות של הספירות מאשר בתיאור עולם הבתר , ולכן שורשי הספירות הנאצלות הס כאן בדרך כלל ( כמו בזוהר עצמו ) בקפירת הבינה . אולם כשרמ"ק דן ( אפילו בפרדס רמונים ) בשורשים הנעלמים בכתר הריהו משנה כבר את הפשט של המאמרים שבזוהר . כך רואה רמ"ק את יג תיקוני הזקן של אריך אנפין כבחינות בבינה שבכתר 190 בניגוד לזוהר המתאר אותם בתיקוני הראש השני ( כתר עצמו ) ' או השלישי ( חכמה שבכתר ) של עתיקא קדישא י . 18 בכל מה שנוגע לתיקוני אריך אנפין תופסת , אצל רמ"ק , בחינת הבינה שבכתר מקום מרכזי , ואילו בזוהר אין היא כלולה בא...  אל הספר
מוסד ביאליק