זרות בס' אילימה הנדפס

התיאורים הקצרים למדי של תהליך מיתת המלכים בס' פרדס רמונים ובסי שעור קומה מתרחבים ומתפרטים מאוד בס' אילימה , כדרכו של רמ"ק בכל מה שנוגע לתורת הבחינות . מיתת המלכים מוכנסת בספר זה למערכת הכוללת והשיטתית של עולם הכתר בבחינותיו העליונות . אך לפני שנעגור לדיון זה יש להעיר על עובדה מוזרה המתגלה בס' אילימה הנדפס . בעין כל תמר ב' פרק יא אומר רמ"ק , שסוד המלכים אשר מלכו בארץ אדום יתבאר בעין רואי תמר . 'א וכן נאמר פעמים אחדות בעין שמש . «* אולם עין רואי מתחיל רק בתמר . 'ד אפשר ששלושת התמרים הראשונים חסרים בחלק הנדפס ( הם חסרים גם בכתב יד פארמה , ( ויש כמה הוכחות לצידוק האפשרות הזאת : ( א ) בתמר הראשון בעין שמש ( בהתחלת פרק ח ) נאמר : 'כבר פי' בעין רואי תמר א' פרקים כא כב כג עניין סוד ההוויות המשתלשלות מסוד זכר ונקבה וכוי . והנה הדיון בנושא הזה נמצא בפרקים כא-כג בתמר א' של עין הבדולח ( שהוא הקודם לעין רואי ) , ( ב ) בדף טז ע"ב נרמז שהדיון בחכמה הנעלמה , מוחא דאדיך אנפין , יבוא בעין רואי תמר , 'ב אך בעניץ זה עוסק חלק גדול מתמר ב' בעין הבדולח ; ( ג ) בסוף פרק יב בתמר א' שבעין הבדולח נאמר : ' סוד הי...  אל הספר
מוסד ביאליק