מיתת המלכים בס' פרדס רמונים

דמ"ק מעלה תפיסתו זו בס' פרדס רמונים , שער סדר האצילות פרק רביעי , בפירושו למאמר באדרא רבא ( קכח ע"א . ( אחר שנאצלו כבר כתר וחכמה , זבתוכן כלולות כל הספירות , עדיין 'לא תוכל הוויה להתהוות ... כי הרחמים ד , ן קרובים אל המקור מפני שאינם כל כך מבעלי השינויים . וכל עוד שיתקרב אל המקור הם יותר רחמים ... בי באור פני מלך חיים , וכל עוד שיתקרבו הספירות אל המאציל ימעט הדין מהספירות שורשי הדין ויזדכך עד שיהיה הכל אור וחיים , רצון המיטיב , ולא יפעלו גזירות הדין ויתבטלו , וכוחותיו לא יצאו לפועל מפני קירוב הנאצלים במאציל , והיו כוחות הדין עולים 172 אידרא רבא קכח ע"א » קלה ע '' א-ע"ב ? , אידרא זוטא רפט ע » ב —רצ ע"א . 174 עיין י . תשבי : משנת הזוהר עמ' קלח . * אידרא זוטא רצב ע"ב . 17 » עיין 263 ' ay M T והערה « 54 י . תשבי : משנת הזוהר עמ' קנ . במחשבה ולא נפעלים , וזהו סוד ואלה המלכים וגו' . ' עתיקא דעתיקין שעליו מדבר הזוהר , הוא , לדעת רמ"ק , כתר הנאצל , ובו עלו במחשבה מלכי אדום ' היו הספירות והקצוות בסוד בחינת הדין מתאצלות במציאות הכתר ושם היו מתחקקות ולא היה מתקיימת , לא היה העולם [ יכול ] להתנה...  אל הספר
מוסד ביאליק