מיתת מלכי אדום

כבר בתורת האידרות שבזוהר מתואר הכתר כבעל בחינות עליונות — עתיק * דעתיקין שהוא בעל שלושה ראשים . בראש הראשון מתאחד הכתר באין סוףוהראש השלישי הוא חכמה שבכתר m את התורה הזאת מפתח רמ"ק בהרחבה רבה אגב התרחקות מכוונתו המקורית של הזוהר . אמנם הבחינה הראשונה : של כתר — רצון הרצונות — נקראת גם בפי רמ"ק בשם אין סוף , אך ראינו " שם נג ע '' א-ע '' ב . " ° שם נד ע '' א ( בפרק ז 171 . ( אידרא זוטא , רפה ע"ב . שהוא ( בניגוד לזוהר ) מבחין במפורש בינה לבין האל עצמו , ולמעשה מזהה אותה עם מה שהזוהר רואה בבחינה השנייה של עתיקא . אולם ההבדל הגדול בין רמ"ק לזוהר מתגלה לגבי בחינת החכמה שבכתר . רמ * ק מכניס לבחינה זו תהליך שאף הוא מקורו באידרות —מיתת מלכי אדום 172 —אך תוך הפיכת משמעותו המקורית . המעבר מספירת הכתר אל ספירת החכמה מתואר בזוהר כתהליך בעל אופי & יתי מובהק : כוחות הדין , שהם מלכי אדום , ניסו לבנות עולמות עוד לפני אצילות החכמה , אך הם נחרבו מפני עוצמת הדין הקשה שהיה בהם , כי עדיץ לא נאצלה מערכת האצילות הבנויה על הרמוניה שבין חסד ודין , זכר ונקבה 73 י . הזוהר קושר אפוא את מיתת מלכי אדום עם הרעיון המד...  אל הספר
מוסד ביאליק