הכתר בס' פרדס רמונים

תורת הכתר בס' פרדס רמונים פשוטה הרבה יותר מאשר בס' אילימה . המבנה הפנימי של כתר הוא אותו מבנה של שאר הספירות . כשם שכל ספירה מתיחנת לעשר בחינות , כנגד עשר ספירות , כך גם בספירה הראשונה » 150 שם כו ע"א-ע"ב . m שם לד ע '' ב ( בפרק מא . ( 151 בעקבות האידרות קורא רמ"ק גם לבחינה נמוכה יותר בשם זה . כך נקראת בחינת המצח שבבינה שבכתר רעוא דרעוין ורצון הרצונות — שם סו ע"א ( בהתחלת תמר . ( 'ג עיין באידרא רבא קכט ע"א , אידרא זוטא רפח ע '' ב . " י אילימה בו ע '' ג . " * שם יד ע '' ב ( בפרק יא . ( כתר שבכתר הוא הצר [ הצד ] המתקרב אל המאציל , ומלכות שבכתר הוא הצר [ הצד ] המתקרב אל החכמה ; וכתר שבחכמה הוא עלול ממלכות שבכתר ' . : ; מנם כל בחינה כזאת מהבחנת שוב לעשר בחינות , וכן הלאה ; 'כי כל חלק וחלק כלול מעשר ספירות גם כן , מפני שאין מצב אל . " 'האור המציאות הרוחנית כולה היא אפוא דינאמית לפי מהותה , ומבחינה זו אין כל מעמד מיוחד לכתר . אולם בסופו של דבר נפסקת סדרת הבחינות הזאת בבחינה העליונה של כתר , שהיא נקודת הגבול של עולם האצילות . כשרמ"ק בא להדגים את הכלל הקובע שבכל ספירה יש שלוש בחינות — בערך מאצ...  אל הספר
מוסד ביאליק