שני מובנים למושג רצון הרצונות

בעקבות לשון הזוהר קורא רמ"ק לבחינה העליונה שבכתר רעוא רעוין , או רצון הרצונות . אולם עלינו להבחין בין מובנים שונים של המונח הזה . מצד אחד הוא מציין את ההשתלשלות הדינאמית האינסופית של הרצונות , שבה עסקנו בסעיף הקודם : רעוא דרעוין כל עצמו ההתקרבות המאכסימאלית של הנאצל אל המאציל ! הוא 'הרצון המסולק למעלה למעלה מכל " 'הרצונות " והוא 'מתקרב אל מאציל עד שמתקרב הכתר על העצמות כל מה שאפשר' me , m מצד שני זוהי גם הבחינה בכתר שבה הוא נעשה כלי ראשון לעצמות המתפשטת בו . הסדרה הדינאמית של הרצונות מתגבשת להיות הבחינה הראשונה של כתר עצמו , ו'מבחינה זו ולמעלה נקרא מציאותו רצון הרצונות ושיעורם ומספרם לא נדע' י-18 . כשמדובר על רצון הרצונות כנאצל הראשון , הריהו מתואר כבר בצורה סטאטית '— הרצון הקדום . רצון הרצונות , שהוא מציאות ראשונה לחידוש הנמצאות' . " » בבחינה זו כלולות בכוה כל הספירות , ומתוכה הן מתפשטות בתהליך האצילות : 'כאשר המציא כלי ראשון , בחינה ראשונה הנקראת רצון הרצונות — תחילת התפשטות הנמצאות —גם נתפשט נשמה לתוך רצון הרצונות ... וכמו שהכלי — רצון הרצונות , גם סוד הנשמה 1 « שם עמ' . 105 ; , שם ...  אל הספר
מוסד ביאליק