ב. הרצון האלוהי והבחינות העליונות שבכתר

בבר בקבלת גירונה תפס הרצון את המקום הראשון בעולם האצילות , " 8 ובד הועמדה בעיית הרצון במרכז תורת האלוהות של המקובלים . בעיה זו נוסחה 115 אותו הסבר חל גם על הכינוי מאמרות ! עיין לעיל , פרק שני , עמ' . 105 " 8 ש » ק ןמ' . 103 117 שם עמ' . 105 עלינו לזכור שמעל לנקודה זו האל משתעשע בעצמותו ויודע את עצמו % עיין לעיל , סרק ראשון , עמ' . 60 118 עי * ן ג . שלום : ראשית הקבלה , עמ' . 141-140 בשאלה ו האם זהה ספירת הכתר עם אין סוף ? תשובתו של רמ '' ק לשאלה זו היא שלילית , אך הוא ידע , יותר מן המקובלים שקדמו לו . שתשובה זו אינה פותרת אותו מן הצורך לקבוע את מעמדו של הרצון ואת יחסו לאין סוף . בניגוד למה שראינו בדיון על הידיעה האלוהית , הרי ניסיונו של רמ"ק לברר את שאלת הרצון האלוהי חורג לגמרי מתפיסתו וממושגיו של הרמב"ם . ראינו בסעיף הקודם שרמ"ק קובע את תחום הידיעה האלוהית הקדומה למעלה מן הרצון ובזה הוא רואה אותה , כמו הרמב"ם , כבלתי מובחנת מעצמות האל . הידיעה האלוהית שונה עקרונית מן הידיעה האנושית בזה שהיא אינה מכניסה באל שינוי וריבוי . והוא הדין אצל הרמב"ם לגבי הרצץ האלוהי : עצם קביעת ההבדל העקרוני ...  אל הספר
מוסד ביאליק