מקורה של הסופיות

דבר זה מתברר בפרק יג הרן בשאלה . 'מהיכן יצא הגבול והתכלית' ? מקורה של הסופיות הוא כעלולים באשר הם עלולים ! עצם מציאותו של העלול כעלול מבדילה אותו באופן עקרוני מעילת כל העילות ועושה אותו סופי . אך יחד עם זה 'נאמר שלא נמנעה המעלה מהעלול מצד העילה , מפני שבהידבק העלולים בעילתם העליון , דהיינו אחדות הנאצלים במאציל קודם אצילותם 78 שם יד ע » א ( בהתחלת סרק יב . ( י שם יו ע '' ב . והתפשטותם , הנה הם במעלה ואוודומ גמור קודם צאתם אל הרצון . ,-ומהיכן נמשד להם התכלית ז — בהתפשטם ממנו והגיעם אל הרצון ומהרצון ולמטר , ' והיותם עלולים ומשתלשלים . וזהו מציאותם מצד עצמן והתפשטותם , לא מצד מאצילם , שמצדו הרי כל הצורות מאוחדות באחדותו והוא וחכמתו ורצונו והידוע בו . 'אחד וכבר ראינו שאחדות זו של כל הצורות היא בסוד הידיעה , שבה האל יודע את עצמו . הפריצה ממצב זה החוצה אינה נעשית בדרך הדרגתית או דיאלקטית , אלא על ידי פעולה ספונטאנית של האל : 'שאין שום נמצא שלא בכוונה ח"ו < אלא כולם בחכמתו ידועים בתכלית האחדות , ובכוונה מכוונת מעוללים ממנו כדי שיימשך להם התכלית והגבול על ידי התרהקם ' . אמנם העלול הראשון יצא 'ע...  אל הספר
מוסד ביאליק