סדרת הרצונות בס' אילימה

הבדל זה בין הידיעה האלוהית לבין הרצונות מסוכם בהתחלת עין הבדולח , פרק ראשון : בידיעת האל את עצמו הוא מאחד בתוכו את כל הנמצאים ( עיץ לעיל הערה . ( 58 ואילו הרצון האלוהי מתפשט בתהליך היוצא מן האל החוצה , ' ויתפשט מרצון אל רצון עד הימצא הרצון הנגלה ורצה ספירת הכתר בעצ מותה . ולא נדע כמד . הרחקים בין הרצון המחודש לרוצה אשר לא יתחדש והוא ורצונו אחד , אבל נדע שאין האין סוף . 'הרוצה כלומר , בניגוד לידיעה האלו הית , שהיא עדיץ בבחינת פעולה בכוח בתוך האל עצמו , הרי הרצון הוא מחודש באקט ספונטאני של האל ולכן הוא כבר נפרד מעצמותו : 'והוא חידשו והיווה אותו עת נתחדש ונמצא . ונדע עוד כי חידושו לא חידש במחדש שום חידוש כלל : ועם היות שעת חידשו ועת לא חידשו , לא שינה בו שום שינוי כללי . אמנם כל נמצא , מלבד האל , צריך רצון כדי שיתהווה , והוא הדין לגבי הרצון עצמו' אלא שהרצון לרצות רצון , וכן הלאה , הוא כבר המבנה הפנימי של הרצון הנרצה ולא של הרוצה : 'השתלשלות ממציאות אל מציאות , האין סוף עד הכתר , לא באין סוף עצמו ח"ו , שאינו בעל השתלשלות , אלא במציאות הכתר המתפשט ברצון ממציאות אל מציאות עד הגיע אל הכתר ה...  אל הספר
מוסד ביאליק