המעבר מלא־רוצה אל רוצה

בעיית המעבר מלא רוצה אל רוצה , מלא פועל אל פועל , קשורה בעניין הידיעה האלוהית הקדומה , שהרי בה כלולה כבר בכוח ובאופן ראשוני הנכונות לפעולה . אבל כיוון שידיעה זו היא עדיין בבחינת ידיעת האל את עצמו , לפיכך גם המעבר ממנה אל הפעולה בפועל נשגב מהבנתנו : 'כמו שנפלא ונשגב מרעיון שום נמצא השגת אמיתת עצמותו , כך לא נשיג פעולתו ולא עת פעולתו ולא רצון פעולותיו—שהכל דבק בידיעתו , והוא וידיעתו אהד ונשגב ונפלא מהשגה' . 06 על כל םנים , אנו יכולים לומר בבטחה , שקדמות הידיעה הזאת אינה מחייבת קדמות של איזו מציאות זולת האל : 'יש למשכיל להיזהר ולהישמר שלא ידמה שום נמצא קדמון זולתו ... ואין שום נמצא קיים במציאותו שלעולם לא ייעדר , אלא האין סוף דהיינו . 'האלוה כל ויתור בנקודה עקרונית זו מביא אל דעת הקדמות , 'ומשם אל השניות —שאם אין אתה מצייר קדמותו ותתן קדימה לשום נמצא הרי הנמצא ההוא שניות ' . רמ"ק רואה את הקושי הנובע מעמדה כזאת , שהרי לפיה כל היווצרות של 61 אילימה קב ע"ב ( בהתחלת סרק שלישי . ( 81 עיין י . גוטמן : תורת האלוהים של הרמב"ם , עמ' . 116 , 111 , 1 <» -108 ° אילימה ה ע"ב ( בסוף סרק יג . ( ישות שא...  אל הספר
מוסד ביאליק