המחשבה הראשונה

ההבחנה בין התפיסה המושגית הטהורה לבין השימוש בסמלים מתגלה יפה בבירור ארבעת סוגי המחשבה . « 3 לעומת שלושת הסוגים האחרונים , שהם סמלים קבליים מובהקים , הרי המחשבה הראשונה מתוארת בדרך פילוסופית לגמרי : 'ראשונה — מחשבת אין סוף היוצר כל נמצא , ויקדם אל יצירתם צורתם . והנה הצורה המחשבית הזאת דבקה בו והיא היא מעצמותו , היא הכמתו היא מציאותו , שהוא הדעת הוא הידוע הוא . 'היודע מחשבה זו היא גם המשפיעה ומקיימת את הנמצאות אחרי היפרדם ממנה , ולכן עלינו לומר שבידיעה הקדומה מצטיירים כל הנמצאים : 'הציור המצטייר בידיעתו בלתי מושגת ולא ידוע כלל רק מחוייבת מחיוב קיום הנמצאות ממנו , ואין לשלול משם שום נמצא כלל , אפילו שיהיה דין . 'וכיוצא אין לקבל את ההסבר שהדין גתהווה רק אגב התפשטות הספירות , 'ומעצמו שלא בכיובה , 'נמצא בי לפי זת ' אינו מאת המאציל , ואין ראוי שיהיה שום הוויה אלא ברצון . 'המאציל סילוק הכוונה ביצירת כל נברא פירושו הוצאת משהו מידיעתו של האל ופגיע בכוללותה האינסופית של ידיעה זו . מכאן יש להסיק 'שידיעתו כוללת כל נמצא קודם מציאותו , אפילו בריר . קלה שבקלות , והוא מקיימן ומשפיען . אמנם לא יצוייר...  אל הספר
מוסד ביאליק