הצחצחות לפי אלקבץ

הדברים הקצרים על הצחצחות , המובאים על ידי אלקבץ תחת הכותרת 'עניין , 'הצחצחות שונים למדי מתורתו של רמ"ק , אבל ההבדל ביניהם אינו עקרוני . אלקבץ מדבר בעיקר על עשר צחצחות , אם כי גם הוא מסתמך על תשובת ר' האי : 'דע שנמצא בדברי המקובלים כי עשר הצחצחות הם עשר ספירות באין סוף ב"ה . גם נמצא שאלות תשובות לרבינו האי ז"ל על ענין י"ג מדות , והשיב כי הם ענפים י' ספירות , והגי האחרים ענפי ג' אחרות שהם נעלמות בשורש השורשים אין סוף ב '' . 'ה אלקבץ ממשיל את הצחצחות לחוש המשותף : כשם שהחוש המשותף שבמוח כולל חמישה חושים יחד , 'כדמיון הזה בקדושה ל כל הדברים נאצלו מהסיבה ראשונה , אלא שנאצלו כולם בכוח אחדות אחד בלי שום הבדל ופירוד כלל . אחר כך בהשתלשלם למטה ובהתגלותם היו הולכים ומתעבים ומתגשמים . 'ומתפרדים וכשם שבמחשבה האנושית עולה הרצון לעשות איזו פעולה , 'כך כשעלה במחשבתו יתי שהיה רוצה להאציל עשר ספירות ונאצל כוח אחדות אחת מכולם , כעניין בנים במוח האב אשר לא 3 » עיין ספ"ר כא ( יט < ע '' א , נב ע"א , נט ע"א . עיין גם תפילה למשה s ע"ב . 81 אור יקר עמ' ו . ועיין at עמ' לד . 33 עיין אילימה נח ע"ב , צא ע"א , בס...  אל הספר
מוסד ביאליק