ה'התנוצצות'

כל המוטיבים שהעלינו עד כאן מרוכזים בצורה מחודדת ומעמיקה בפרק מא שבתמר ד' בם' אילימה ; 'עניין התפשטות אורו בספירות , שייחסנו בשם חיי הספירות , מי יוכל להעריך כמה התפשטויות יתפשט המציאות , שהם כולם יתנוצצו מאתו , עד שיגיע המציאות מעצמות אל הכלים שהם רצון הרצונות — תחילתם מאתו ולא נודע רק שחוייב מציאותו . ומאמתת מציאותו חוייב התנוצצות נשמה בספירות אלו , ולא יגיע מחשבתינו לידע מתחילת התפשטות ההתנוצצות עד הגעתו אל רצון הרצונות המחודש , דהיינו תחילת הכלים , כמה וכמה יהיה ההתפשטות הזה ... עד שיגיע סוד החיים האלו אל הכלים . אמנם נדע שיש כלי ראשון ... ייקרא רצון הרצונות , מאתו יתנוצץ נשמה להחיותו , אמנם לא נדע מה עניץ שיעור התפשטותו עד שיגיעו פעולותיו מן הגבות המתעלה אל הנפעל המחודש ... שהיאך נוכל לשער מה שלא נדע מהותו ולא נשיג ממנו רק חיוב מציאותו ... והיאך יעלה בדעת שום נמצא לומר שאין הרחק ממנו לנאצל המחודש ? וכיון שיש הרחק בהכרח שיש אמצעי שהוא »»* ש"ק עמ' . 153 וכן בעמ' : 111 'ולזה אמרו בתיקונים שיש בספירות עצמות מתפשם וחיות משולח מ ( א ) א"ס מתנוצץ ... וסוד העצמות הזד , הם חיי האין סוף המשו...  אל הספר
מוסד ביאליק