מעמד 'החיים המשולחים' מבחינת הספירות

הבדל זה בין האל והםפירות מעלה את השאלה : מהו מעמדם של החיים המשולחים מבחינת הספירות ז ושאלה זו עולה גם מתוך הדיונים הקשורים במושג החיים המשולחים' בסי שעור קומה . גם בספר זה ( שאפשר לראות בו שלב מעבר מס' פרדס רמונים לס' אילימה ) מובא אותו מאמר מהקדמת התיקונים כנקודת מוצא לשימוש בביטוי 'החיים , 'המשולחים ובהתחלת סעיף עת ( המס ביר את הביטוי 'רוח ( 'חיים אפשר לראות עד כמה מושג 'החיים המשולחים' הוא דו משמעי » המלים 'חי העולם' אומרות , 'שאין העולם והחיים אחד , אלא העולם לעצמו והחיים המשולחים עניין נחמד מאתו : ולזה אנו אומרים חי עולמים , דהיינו שהוא חי העולמים , שכל העולמים הם חיים ממנו ומהיותו , שהוא החי בעצמו השוכן . 'בעולמים אם החיים המשולחים מובחנים מן האל ( כי הם מאתו ולא זהות אתו ) כיצד אפשר יחד עם זה לומר שהוא השוכן בעולמות 1 גם ההמשך עומד בסימן השניות הזאת : 'כי החיים המחזיקים כל הנמצאים יחד הוא סוד התפשטות אור אין סוף בספירות , והוא וםפירותיו אחד והיינו עניין שפירשתי בס' פרדס רמונים שהוא סוד עצמות וכלים . ועם היות שנייחס הספירות בכלים עם כל זה הם אצילות , שעצמות אורו נתפשט אליהם וה...  אל הספר
מוסד ביאליק