ראשי ההנהגה הם בחינות שבכתר

עד עתה ניסינו לברר את השאלה אם הראש הראשון בג' ראשי ההנהגה הוא האל עצמו' ומצאנו שרמ"ק אינו עונה תשובה חד משמעית על השאלה הזאת . והנה מתברר שראשי ההנהגה אינם אלא בחינות שבכתר : 'אין סוף בכתר ושם חביון עוזו , שאין שום בחינה לשכינתו אלא בחינה ראשונה לנאצל שהיא מתקרבת למאציל ... אין גבוה בנאצלים למעלה ממנו , הוא הכתר : ואם יעלה בדעת קדימת המאציל לנאצל — היא זו הבחינה , שאין חוצץ בינה לבין מאצילה זולת גבהות המאציל על הנאצל . ויתפשט ממנה סוד החכמה שבכתר ויתלבש הכתר שבכתר בחכמה שבכתר ... והנה יהיו מתייחסים ג' אלו בתוך בינה שבכתר : כתר וחכמה — גולגלתא ומוחא , עם היות שיש למעלה מבינה שבכתר כתר וחכמה —רצון הרצונות ומחשבת המחשבות ... ועם כל זה אין לנו לחלק בחינות מכאן ולמעלה , רק ג' בחינות אלו שהם ג' ראשי ההנהגה : אין סוף סתם , כיוון שמכאן ולמעלה באין סוף ויכונה באין סוף : וכתר שבבינה שבכתר ; וחכמה שבבינה שבכתר , היא חכמה קדומה מוחא . ואלו הם גי ראשי ההנהגה המכונים תמיד בדברינו' . 202 ג' ראשי ההנהגה הם לפי זה ( 1 ) 5 אין סוף שבכתר שבכתר ובחכמה שבכתר ; ( 2 ) כתר שבבינה שבכתר ; ( 3 ) חכמה שבבינה ש...  אל הספר
מוסד ביאליק