סיכום הדיון בקו המידה

קודם שנדון בראשי ההנהגה האלה נוכל לסכם את הדיון בקו המידה : בס' אילימה מפתח רמ"ק תורת עצמות וכלים , שלפיה העצמות המתפשטת לעולם אינה זהר , עם האל כשהוא לעצמו . אבל האל הטראנסצנדנטי הזה איננו מעניינו של המקובל המנסה לכונן תורת אלוהות שיטתית . במרכזה של תורה זו עומד האל הפ 1 על , כלומר האל הרוצה , והאל בבחינה זו הוא המאציל שעצמותו מתפשטת בספירות . עצמות זו נקראת גם בוצינא דקרדינותא ( או בשם כולל : " שם , כה ע"ב — כו ע"א . הרמיזה לתמר ב פט מכוונת לעניין ראשי ההנהגה שבהם נדון להלן . 187 שם , קג ע '' כ . קו המידד ' ( . ומכיוון שהבוצינא וקו המידה מובחנים בבירור מן האל עצמו הרי שיש מקום לקביעת בחינה מסוימת באל שהיא טראנםצנדנטית לגמרי , הרמזים לתורה זו מצויים כבר בס' פרדס רמונים , אבל שם עדיין אין הפיתוח של תורת הבחינות העליונות של כתר , ולכן עדיין אין שם גם מערכת ההתלבשויות בג' ראשי הנהגה . ואילו בס' אילימה ממלאת המערכת הזאת תפקיד חשוב בתיאור התפשטות העצמות בספירות , שהרי היא מפרטת יותר את העיקרון השולט בספר הזה : נשמת הספירות היא העצמות הדבקה באין סוף , אך המלובשת בכלי הראשון 88 י . מן הדיון...  אל הספר
מוסד ביאליק