פירוש מאמר קו־המידה בס' אילימה

מאמר קו המידה מפורש באריכות ובפירוש רב בס' אילימה , ואנו נדון רק בצד העקרוני שבפירוש זה . ההסתייגויות מן הכיוון הפאנתיאיסטי , שכבר נרמזו בס' פרדס רמונים , הן כאן ברורות יותר . ראשית יש לציין' שבניגוד למה שראינו בספ '' ר אין רמ"ק מייחס כאן חשיבות מיוחדת להבחנה בין בוצינא דקרדינותא לקו המידה : 'נייחס עניין קו המידה' או בוצינא דקרדינותא וכיוצא תמיד אל הכתר' להראות שבתוך אורו יתפשט הנשמה מלובשת אל הספירות , כאילו תאמר אין סוף יתפשט ! אמנם יתלבש אורו באור הכתר . ויתפשט אור הכתר ובתוכו אור אין סוף נשמה לספירות למודדם' 2 ז . 1 בדרך כלל עוברת ההדגשה מבוצינא דקרדינותא לקו המידה ; זאת אנו רואים גם כשהם מובחנים זה מזה . " * אמנם בפרק שישי בתמר ד' הבוצינא מובא בבחינה גבוהה מן הבחינה הנקראת קו המידה , אך שתיהן בחינות בקו המידה הן * ' הנה קו המידה הזאת יהיה בה גי בחינות : הא' הוא בוצינא דקרדינותא ,.. המאירה הספירות הארת הנשמה , שהרי אין סוף מתלבש בכתר ומשם הנשמה לספירות ... והארת שכלים אלו מהנשמה' על ידי הלבוש הנזכר , נקרא התפשטות בוצינא . 'דקרדינותא בחינה זו אין בה דיפרנציאציה ואין היא משתנה לפי ...  אל הספר
מוסד ביאליק