ההבדל במשל הנשמה בין ס' פרדס רמונים והספרים האחרים

אבל תיאור היחס בין אין סוף והספירות כיחס שבין הנשמה והגוף הוא נכון רק באופן כללי . לאמיתו של דבר הוא מסובך יותר . כשם שהתקשרות הנשמה בגוף האדם היא בעלת שלבים רבים —דרך הלחות , הדם , 'החיות הדק שעליו רוכבת , 'הנפש הנפש המשכלת , נפש , רוח ונשמה 'שעליה רוכבת נשמה לנשמות וכמה מדרגות ... כן הדמיון הזה לספירות שהן כעין גוף , והנשמה בתוכם נתן במדרגות האלו , ודרך קצרה נאמר גוף ונשמה , כך דרך קצרה נאמר מאציל ועשר . «» 'נאצלים וכן נאמר בפרק מא בתמר ד : 'כמה פעמים אנו אומרים שהנשמה תפעל בגוף דרך העברה , ואין העניין כך בדקדוק , שהרי הנשמה רחוקה מן הגוף כמה מדרגות , אמנם תפעול הנשמה בגוף על ידי הרוח והנפש הרוחניים והם בנפש החיונית , ומשם יגיע פעולת הנשמה אל הגוף , ועם כל זה דרך העברה נאמר הנשמה תפעול בגוף—כך ממש הוא אמרינו אין םוף נשמה פועלת בספירות , שהם כדמיון הגוף על דרך משל ' . כאן אנו רואים אפוא הבדל ברור בשימוש במשל הנשמה בין ס' פרדס דמונים וסי אילימה . בספ"ר מתוארת בדרך כלל התפשטות הנשמה בספירות בצורה 151 שם ח ע"ב . בלשון דומה מדבר גם אלקבץ אל הספירות , שהן 'זו לפנים מזו כגלדי בצלים , ובתוך...  אל הספר
מוסד ביאליק