משל הנשמה

המשלת היחס שבין אין סוף לספירות ליחס שבין הנשמה לגוף מצויה , כמובן , אצל רוב המקובלים , בעקבות השימוש הקדום במשל זה לתיאור היחס שבין האל והעולם ; ולא בכדי אומר רמ"ק ש'אין לזה משל יותר נאות ממשל . 'הנשמה בהבדל מן המשלים הקודמים , שהם מיכאניים יותר , מובלט במשל הנשמה והגוף האופי האורגאני של היחס שבין אין סוף והםפירות . במשל המים ובמשל העששיות מודגש בעיקר טיבם הקיבולי של הכלים , ואילו במשל הנשמה מודגש בעיקר טיבם האינסטרומנטאלי . לנשמה עצמה — גם במשל ולא רק בנמשל —יש תכונות הדומות לתכונות האל : התפשטות הנשמה בגוף " * אילימה צו ע"ב —צז ע '' א . בס' אילימה 'ניצוץ השמש' הוא כמעט תמיד שם קבוע לקו המידה , עיין למשל —לו ע"ב . 3 » נ ס " 0 כד ע " . בסירושו למאמר בר"מ ( ח"ג קיט ע"ב ) אומר רמ"ק שהאל 'פועל כמשל השמש בעששיות' —אור הוומה ח"ג פט ע"א . ' m כר , ע"ב . איננה התפשטות חומרית , כמו התפשטות המים או ניצוץ השמש , אלא היא איזו אינהדנציה רוחנית המפעילה את האיברים הגופניים השונים בכוח אחד ופשוט ; היא חודרת לכל חלק מחלקיו של הגוף והיא מאוחדת אתו באחדות מופלאה , למרות הניגוד העקרוני שביניהם , ואחדות ...  אל הספר
מוסד ביאליק