משל המים

עמדתו הדו משמעית של רמ"ק בעניין העצמות המתפשטת מתגלה לפנינו במשלים , שהוא משתמש בהם בשער עצמות וכלים . המשל הראשון —משל המים המתפשטים בכלים צבועים —בא שם פעמיים : בפרק רביעי ובפרק שמיני ( בקשר למאמר הרעיא מהימנא שממנו הוא לקוח — ח"ב מב ע"ב — מג ע"א . ( לפי המשל הזה נראה שהעצמות המתפשטת היא אחת ופשוטה , והיא היא עצמות אין םוף : המים משנים את צבעם 'במקרה לא בפועל [ בעצם , [ והמקרה ההוא בערך הרואים , לא בערך המים . 'בעצמם וכך גם העצמות המתפשטת בספירות — השינוי בה אינו אלא מצד הכלים הפועלים את הפעולות השונות : אין השינוי תכונה עצמית של העצמות , ולאמיתו של דבר הוא לגביה שינוי מדומה . כך גם במשל השני —משל ניצוץ השמש והעששיות : 'ולפי האמת אין השינוי נקנה באור קניין עצמי אלא בערך בחינתו אל הרואים ... והאור המשתנה הוא במקרה , לא שינוי עצמי קנוי . 'באור ( אמנם השינוי בספירות אף הוא אינו שינוי בעצם אלא באופן יחסי לעצמות ; 'אפילו בספירות איי השינוי , 'בעצם הן גורמות לשינויים הנתפסים על ידינו רק דרך התלבשותם בעולמות בי"ע ) . * 22 שני המשלים האלה מבהירים יפה את חוסר הדיפרנציאציה שבעצמות המתפשטת : המ...  אל הספר
מוסד ביאליק