פירושו של הרמ"ע מפאנו

בכיוון זה , הבא לידי ביטוי בדפוס הראשון , הבין הרמ"ע מפאנ 1 את רמ"ק . הוא אומר על שם בן , 'ד ש'הוא שם לעצם האצילות לא לעצם המאציל ח"ו , אלא לפנימיות האצילות שהוא נשמה בתוך הספירות והן אליו ככלים אל הפעולות הנמשכות ממנו בעולם הנבדל ולמטה . ולפי שהחכם ע '' ה , בם' פרדס רמונים שער יא פ"א , הרחיק יחס השם הגדול אפילו מעצמות האצילות צריך אני להזהיר המעיין כי הוא יפה אמר לפי שיטתו בכל מקום בדרוש הזה שאנו בביאורו ... שאין אנו מייחסים את השם הגדול אלא אל הרצון מצד היותו רוצה להיטיב , וזה השם גם כן אינו אלא מקור כל ההוויות והשמות ... לא שם שיש לזולתו השגה בו כלל ועיקר , ואפילו לנאצלים , אלא בדוגמא רחוקה ... וכאן הנני מורה ובא כי בכל מקום ששנו חכמים עצמות וכלים הכוונה על עצמות המידה שבדירה עסקינן ועל הכלי שלה , עד שיצדק לומר על מה שהוא עצמות למידה אחת שיהיה כלי ולבוש למידה שעליה . וכבר הורגלתי מיום שעמדתי על דעתי עם החברים כולם ... להמתיק סוד עצמות וכלים , אמור להם — רצון ומאמר או ספירת המאמר , דאינון נפלאותיך ומחשבותיך אלינו ... נפלאו חיך — ספירות ; מחשבותיך — מאמרות . והכוונה בכל זה על האצילות...  אל הספר
מוסד ביאליק